Vi försöker vara miljömedvetna när det gäller produkterna vi säljer men även våra frakter. Våra leverantörer använder återvinnbara förpackningar och miljövänliga material i sina produkter. Se t ex vad Brunotti gör för att du inte bara ska ha bästa möjliga dräkt utan att den även ska ha minsta möjliga miljöpåverkan (se bild nedan).

Vi försöker alltid återvinna förpackningsmaterial när vi skickar paket till dig.
 
Brunottidräkter och miljön